Για το έργο

Για πάρα πολλούς μαθητές, οι Φυσικές Επιστήμες στο σχολείο παραμένουν ως αφηρημένες έννοιες αποκομμένες από την κοινωνία, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς δεν καταλαβαίνουν τη σύνδεση μεταξύ της θεμελιώδους επιστημονικής γνώσης που μαθαίνουν στο σχολείο και της πλειάδας των καινοτομιών στον τεχνολογικό τομέα που βλέπουν γύρω τους. Υπό το πρίσμα αυτό, δεν αποτελεί έκπληξη ότι οι νέοι άνθρωποι τείνουν να αποφεύγουν τους κλάδους των επιστημών, των μαθηματικών και της τεχνολογίας για τις σπουδές και τη σταδιοδρομία τους, ιδιαίτερα στην Ευρώπη.
 
Είναι υπόθεση του εν λόγω έργου είναι ότι το γνωστό χαμηλό κίνητρο των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες είναι στενά συνδεδεμένο με την κακή άποψη την οποία αποκτούν  αγόρια και κορίτσια για την επιστημονική έρευνα και τις εφαρμογές της στον τομέα την υψηλής τεχνολογίας μέσα από τις εμπειρίες τους από την σχολική εκπαίδευση
 
Η άνθηση των νανοεπιστημών στηρίζεται στην σύνθεση των σύγχρονων φυσικών, χημικών και βιολογικών αντιλήψεων. Η εφαρμογή αυτών των αντιλήψεων σε επίπεδο μοριακής νανοκλίμακας, αλλάζει τις παρούσες αλλά και τις μελλοντικές προσεγγίσεις μας για τις κατασκευές, τα ηλεκτρονικά, την τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών, κάνοντας την προηγούμενη τεχνολογία γρήγορα περιττή. Οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο έχουν επικεντρωθεί στην θεωρητική προσομοίωση των ηλεκτρονικών, οπτοηλεκτρονικές, λογικής και μνήμης στη νανοκλίμακα, αλλά πολλές ιδέες εξακολουθούν να περιμένουν για την εφαρμογή τους, όπως οι κβαντικοί υπολογιστές. Η σύγχρονη επιστήμη και η νανοτεχνολογία έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν την κινητήριο δύναμη για τον κόσμο των επιχειρήσεων  από την βιομηχανική επανάσταση ή την επανάσταση της τεχνολογίας των πληροφοριών.
 
Είναι εξαιρετικά σημαντικό, να συνειδητοποιήσουμε ότι, χωρίς βοήθεια, είναι σχεδόν αδύνατο για τους εκπαιδευτικούς να ακολουθήσουν αυτές τις ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς, πόσο μάλλον τις πιο πολύπλοκες τεχνολογικές εφαρμογές οι οποίες μεταφράζονται σε νέα προϊόντα και νέες επιχειρήσεις. Ακόμη και αν μπορούσαν να ακολουθήσουν αυτές τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, είναι κάτι παραπάνω από προφανής η δυσκολία να φέρουν αυτά τα νέα και σύνθετα ζητήματα στην τάξη. Τα βιβλία δεν είναι σε θέση να ανοίξουν αυτόν τον κόσμο καθώς υπάρχει έλλειψη παιδαγωγική εμπειρίας στη διδασκαλία αυτών των σύγχρονων επιστημονικών πεδίων.
 
Είναι γνωστό ότι το ενδιαφέρον των παιδιών για τις Φυσικές Επιστήμες και την τεχνολογία στο σχολείο εξασθενίζει με την ηλικία, ιδιαίτερα για τα κορίτσια. Γιατί; Η έκθεση του Institute of Physics σημειώνει ότι τα κορίτσια βιώνουν τη Φυσική στο σχολείο ως ένα σύνολο ασύνδετων αφηρημένων εννοιών, το οποίο αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον αν έρθουν σε επαφή με τις κοινωνικές επιπτώσεις της επιστήμης και αν μπορούν να κατανοήσουν ότι η επιστήμη είναι κάτι το οποίο γίνεται από τους ανθρώπους. Ακριβώς αυτό σκοπεύει να επιτύχει το έργο Quantum Spinoff παρέχοντας στους εκπαιδευιτκούς τόσο τα εργαλεία, όσο και μια παιδαγωγική προσέγγιση που θα επιτρέψει στους μαθητές να  βιώσουν την πραγματική ζωή ενός ερευνητή, αυξάνοντας την κοινωνική της προβολή, καθώς και να δουν από πρώτο χέρι πως τα ευρήματα της επιστημονικής έρευνας μετασχηματίζονται σε καταναλωτικά προϊόντα.
 
 
Για να επιτύχει τα παραπάνω, το έργο φέρνει σε επαφή τον κόσμο της έρευνας αιχμής και της επιχειρηματικότητας με τον κόσμο της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών εισάγωντας και εφαρμόζοντας καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις οι οποίες στηρίζονται στην επιστημονική διερεύνηση και στις οποίες οι μαθητές θα κληθούν να αλληλεπιδράσουν με έμπειρους ερευνητές του Ινστιτούτου Θεωρητικής Φυσικής και Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών οι οποίοι αναπτύσσουν εφαρμογές της βασικής έρευνας που διεξάγουν καθώς και με επιχειρηματίες του χώρου οι οποίοι έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία βασίζεται σε παρόμοιες εφαρμογές της έρευνας.
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ QUANTUM SPINOFF
 
  1. Να δημιουργήσει μια κοινότητα προερχόμενοι τόσο από τον κόσμο του σχολείου (καθηγητές φυσικών επιστημών, επιμορφωτές, διευθυντές σχολείων και μαθητές) και από τον «έξω κόσμο» της νανοεπιστήμης μέσω των ερευνητικών εργαστηρίων και εταιρειών υψηλής τεχνολογίας (ερευνητές και επιχειρηματίες), με το κοινό στόχο να φέρει τους νέους σε επαφή με την έρευνα και επιχειρηματικότητα στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας.
  2. Να αναπτύξει μια καινοτόμο παιδαγωγική μέθοδο και ένα πακέτο εκμάθησης βασιζόμενο στη διερευνητική μάθηση ώστε να φέρει τους μαθητές σε άμεση επαφή με την έρευνα και την επιχειρηματικότητα στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, δοκιμάζοντας και βελτιώνοντας τη μέθοδο αυτή σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, τα σχολεία και τους ερευνητές. Η παιδαγωγική προσέγγιση και το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να σχεδιαστεί με στόχο να ενθαρρύνει και να προωθήσει τη δημιουργικότητα των μαθητών, το πνεύμα πρωτοβουλίας τους και τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες, εμπνέοντας τους να δημιουργήσουν μια κοινωνικά σχετική εφαρμογή της επιστημονικής έρευνας σε άμεση αλληλεπίδραση με τους ερευνητές. Αυτή η προσέγγιση θα αναπτύξει επίσης την ανταγωνιστικότητα με τον μαθητικό διαγωνισμό Quantum Spin-Off όπου οι ομάδες των μαθητών θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους ως πραγματικοί ερευνητές
  3. Να αναπτύξει μια μέθοδο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, η οποία αντικατοπτρίζεται στις παρεχόμενες οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς, επιτρέποντας στους δασκάλους της επιστήμης να: (α) λειτουργούν με τη νέα παιδαγωγική προσέγγιση (β) αναλάβουν πρωτοβουλία για τη σύνδεση με ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις (γ) υποστηρίξουν σωστά τη διαδικασία της διερεύνητικης μάθησης των μαθητών τους. Με την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, τη διεύρυνση της προοπτικής τους για την επιστήμη, την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, καθώς και διεγείροντάς τους να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο της έρευνας και να εργαστούν ακολουθώντας τη μέθοδο της διερυνητικής μάθησης στην τάξη, το Quantum Spinoff προσπαθεί να βελτιώσει τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών και να προωθήσει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων συνεργασίας των εκπαιδευτικών με τον κόσμο της έρευνας και της επιχειρηματικότητας στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας.
  4. Να τονώσει και να διευκολύνει τη συνεργασία και τη δικτύωση των σχολείων με υψηλής τεχνολογίας ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις, παρέχοντας τη μέθοδο, το εκπαιδευτικό πακέτο με τις οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς. Με τον τρόπο αυτό, το έργο αναπτύσσει ένα μοντέλο για την συνεργασία και τη δικτύωση μεταξύ των σχολείων και του κόσμου της εργασίας στην επιστήμη και την τεχνολογία.
  5. Να διαδώσει ευρέως την προσέγγιση που ακολουθείται στο έργο καθώς και τα αποτελέσματα ανά την Ευρώπη με ποικίλους τρόπους, παράγοντας μια ταινία για όλοκληρη την πορεία του έργου που θα είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στο τέλος του.
  6. Να αντιμετωπίσει τα φυλετικά στερεότυπα σε σχολικό επίπεδο, εφαρμόζοντας μια θετική δράση κατά την επιλογή των συμμετεχόντων ερευνητών και εκπαιδευτικών παρέχοντας ισχυρά γυναικεία μοντέλα στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας.