Σταθμοί Μάθησης

Οι σταθμοί μάθησης που ακολουθούν έχουν δημιουργηθεί από το Quantum Spinoff ώστε να βοηθήσουν όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να εισάγουν έννοιες της Κβαντομηχανικής στην τάξη τους

 

Μαθησιακοί Σταθμοί

Πρακτικές Δραστηριότητες